GAYRİMENKUL SATIŞ ÖN KOŞULLARI


• Bankamız 4734 sayılı ve 2886 sayılı yasalarla, sözkonusu yasaların ilgili yönetmeliklerine tabi olmadığından, gayrimenkullerin satışını yapıp yapmamakta veya dilediği şartlarda dilediği kişi ve kuruluşlara satmakta,serbesttir.

• Satışa sunulan gayrimenkuller ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.Teklif sahipleri, sözkonusu gayrimenkulü mevcut huhuki ve fiili durumu (kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskan, konum, alan, sit, lojman tahsisi, vefa hakkı, şufa hakkı, ayıplık, eksiklik, bilumum şerhler, davalar, tapu kütüğü bilgileri) ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak, bu konuda gelecekte Bankamızdan herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

• Bankamız internet sayfasında ilan edilen baz satış fiyatları indikatif fiyatlar olup, kesin satış fiyatları gayrimenkullere teklif verme yöntemi sonucunda belirlenmektedir. Bankamız satışa konmuş gayrimenkullerin baz satış fiyatlarını genel ekonomik konjonktür paralelinde olmak üzere revize edebilir.

• Satış için; teklif toplamanın yanında, pazarlık,elektronik ihale, müzayede,kapalı teklif isteme,açık artırma veya diğer satış yöntemlerinden birini ya da birkaçını birlikte kullanabilir. Bu yöntemlerden biri ile başlamış bir satış sürecini diğer bir yönteme çevirebilir.

• Bankamız KDV mükellefi olmadığından satış fiyatları KDV içermemekte ve satış esnasında KDV ilave edilmemektedir.

• Belirlenen baz satış fiyatları peşin ödeme içermekte olup, bankamızca finansman desteği sağlanması yoluyla desteklenmesinin istenmesi halinde bankamızın olağan finansman desteği süreci yaşanacaktır. Bu gibi alıcı talepleri bankamız tahsis mercilerince ilgili prosedürlerimiz çerçevesinde değerlendirilecektir.

• Teklif veren, teklifinden önce veya sonra, teklife konu taşınmazın/taşınmazların belediyelerce imar uygulaması işlemine tabi tutulması ve taşınmazın/taşınmazların bir kısmının Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) olarak aınması durumunda, iade, zarar-ziyan, tazminat ve benzeri her ne nam altında olursa olsun, Bankamızdan hiçbir hak veya alacak talep etmeyeceğini, Bankamızın taşınmazı/taşınmazları devir borcunun Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) alındıktan sonra kalan miktar olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

• Teklif alma ve satış işlemlerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümlenmesinde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

TEKLİF İÇİN HEMEN ARAYIN

İlandaki satış tutarları ilgili gayrimenkule teklif gelmesi durumunda güncellenecektir.
Satış tutarında oluşacak değişikliklerden dolayı Bankamızın sorumluluğu bulunmamaktadır.


0 216 250 15 15

gayrimenkul@bankasya.com.tr